IT Siguria - Mbrojtja

Pajtueshmëria me sigurinë e TI -së është një faktor kryesor ekonomik për kompanitë. Një TI që funksionon pa probleme garanton një rrjedhë pune të rregulluar, të shpejtë, një lehtësim të konsiderueshëm të punës, kursime të kohës dhe profesionalizëm.

Prandaj është thelbësore që një sipërmarrës të zhvillojë një ndërgjegjësim për sigurinë dhe problemet në fushën e sigurisë së TI -së. Pika më e rëndësishme këtu është ngritja e vetëdijes për rreziqet e përfshira në trajtimin e të dhënave të kompanisë në baza ditore. Më poshtë do të hedhim një vështrim më të afërt në rreziqet që kërcënojnë.

Si një ofrues i specializuar dhe i certifikuar i shërbimit IT, ne mbështesim klientët tanë me shërbimet e mëposhtme të sigurisë së TI:

 • Ruter
 • Firewall
 • Antivirus
 • Kontrolluesi i pajisjes
 • Kontrolli i aplikacionit (lista e bardhë / lista e zezë)
 • Rezervime të rregullta duke përfshirë teste urgjente
 • Menaxhimi i arnave (shërbimi dhe mirëmbajtja e përditësimit)
 • Kontroll aksesi dhe mbikëqyrje video
 • Mbrojtja me fjalëkalim
 • Trajnimi i punonjësve
  Monitorimi
 • Fshirje 100% e sigurt e të dhënave
 • Koncepti i autorizimit
 • Politika
 • ISO 27001
 • BSI
 • ISMS
 • Etj …