IT Infrastruktura

Ne ofrojmë zgjidhje individuale dhe të konfiguruara në mënyrë optimale për infrastrukturat e IT. Ekspertët tanë zhvillojnë IT -në tuaj sipas nevojave të kompanisë tuaj dhe mundësojnë që sistemet tuaja të shkallëzohen më vonë përmes planifikimit të qëndrueshëm.

Infrastruktura e TI përfshin rrjetin, harduerin dhe softuerin e kompanisë tuaj. Një ndërthurje e qetë e këtyre është një nga faktorët vendimtar për suksesin sipërmarrës në epokën dixhitale.

 • Klienti
 • Serveri
 • Laptop
 • Telefonat inteligjentë & Tabletat
 • LAN / WLAN
 • Switçat 
 • Ruter
 • Printer dhe Skanues i Rrjetit
 • Zgjidhja e Magazinimit
 • Cloud 
 • Telefonia VOIP
 • Sistemet e Sigurisë
 • Zyrë
 • Rezervimi i të dhënave
 • Multimedia
 • Etj …

Network design and service management     

Our certified network engineers can help you in designing, installation, configuration and maintaining network infrastructure for high availability, performance and security....