Bëhu pjesë e ekipes Smart ITS 
Si të aplikoni:

Kandidatët e interesuar duhet ta dërgojnë CV-në, në E-Mail Adresen: jobs@smartitsc.com. Ju lutemi që në subject line të E-Mailit, ta vendosni titullin e pozitës për të cilën aplikoni. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.